Pro firmy

Jak funguje agenturní zaměstnávání?

Zavoláte nám a my vám přivedeme lidi, které potřebujete. Postaráme se o vyhledání, výběr a testování zaměstnanců, stejně jako o smlouvy, zpracování docházek, výpočet mezd a odvody daní a další administrativní záležitosti.

Můžete u nás poptat 1 recepční na 1 den nebo 100 výrobních dělníků na dva měsíce. Jako firma s praxí od roku 2008, která pomáhá firmám zvládat sezónní výkyvy v produkci, najdeme vhodné řešení i pro vás.

Triangle Recruitment CZ zastřeší veškerou agendu týkající se personálního a mzdového vedení, klient pouze potvrdí počet odpracovaných hodin přiděleného pracovníka. Personální a mzdové oddělení klienta se tak nebude muset zabývat pracovněprávní problematikou pro přiděleného pracovníka, podobně jako s výkazy odpracovaných hodin a vyplácením mzdy.

Agenturní zaměstnávání zahrnuje

 • Vyhledání a přidělení vybraného pracovníka k Zákazníkovi na dobu určitou (od jednoho dne do několika let)
 • Sledování pracovních smluv, výkazů odpracovaných hodin, vedení personální a mzdové agendy
 • Nahrazení výpadku pracovní síly zdarma
 • Průběžné doplňování pracovní síly na dané pozice podle potřeb Zákazníka
 • Kontaktní osoba z Trianglu řeší rutinní i nenadálé záležitosti
 • Pravidelný reporting dle vzájemné dohody
 • Vytvoření projektového týmu podle objemu zakázky

Záruky společnosti Triangle vůči agenturním zaměstnancům

 • Všichni agenturní zaměstnanci mají řádnou pracovní smlouvu uzavřenou se společností Triangle.
 • Triangle platí za zaměstnance veškeré odvody (daně, sociální a zdravotní pojištění).
 • Všichni agenturní zaměstnanci dostávají výplatu k 15. dni v následujícím měsíci.
 • Proaktivním přístupem ke všem agenturním zaměstnancům zvyšuje Triangle spokojenost a loajalitu zaměstnanců a pomáhá snižovat fluktuaci a nemocnost.
 • Triangle je připraven poskytovat své služby v požadované kvalitě a má zájem navázat dlouhodobou spolupráci
 • Triangle je schopen zahájit dodávku v požadovaném termínu